PO: Nieuwe versies Leidraad, Handreiking en Leerlingdossier beschikbaar

In het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie zijn door het Expertisecentrum Nederlands en het NKD een drietal documenten met betrekking tot de EED-vergoedingsregeling herzien. Het gaat om de volgende documenten: - de Leidraad vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg, - de Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij een vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, - het Leerlingdossier Dyslexie. Lees meer

 

Artikel door Machiel Karel via wij-leren.nl

Waar moet het heen met de Eindtoets?

De afname en het gebruik van de Centrale Eindtoets in groep 8 is een maatschappelijk thema dat voor veel discussie zorgt. En terecht, alle ouders, leerlingen en leraren hebben er op enig moment mee te maken. Er is ook veel discussie omdat er nogal wat problemen met de Eindtoets zijn. In dit artikel worden 10 problemen opgesomd en wordt er een oplossingsrichting aangegeven.

Artikel door Peter de Vries via Wij-leren.nl

Betrokken ouders zijn fijn, maar wat is betrokkenheid?

Voor u gelezen 22 maart 2018

Er gaan tegenwoordig weinig weken voorbij waarin de relatie tussen school en ouders niet in het nieuws is. En dan meestal in negatieve zin. Deze week passeerde het bericht, naar aanleiding van een onderzoek van Een Vandaag onder CNV-leraren, dat 75% van hen druk ervaart om het schooladvies op de basisschool naar boven bij te stellen.

Via deze   link   kunt u informatie krijgen over diverse spelletjes die onderdelen van de executieve functies trainen.

Veel plezier.