Voor u gelezen via Balansdigitaal, vanaf 26 augustus j.l. kunnen kinderen met een bibliotheekpas gratis gebruik maken van Yoleo.

 Balans Yoleo 

https://balansdigitaal.nl/nieuws/yoleo-vanaf-vandaag-gratis-voor-kinderen-met-een-bibliotheekpas/ 

Help, mijn kind scoort IV of V op de dmt, wat nu? Als ouder je kind helpen met lezen aan het eind van groep 3 en in groep 4

Voor u gelezen:  Geletterdheid en schoolsucces

Anneke Smits en Erna van Koeven - Windesheim Lectoraten: Onderwijsinnovatie en ICT/Pedagogische kwaliteit

Bij de rapportbespreking aan het eind van het schooljaar in groep 3 blijkt wat Tine en Johan al vreesden: hun zoontje Sam scoort nog steeds te laag op de Cito-DMT: een V score. Dat was in februari ook al zo. Leerkracht Inge kijkt ernstig en zegt dat ze wel extra moeten oefenen met lezen in de vakantie. Ze geeft ook een stapel gekopieerde werkbladen mee. Eenmaal thuis beseft Johan dat ze eigenlijk helemaal niet weten wat ze moeten doen. Tine bladert vertwijfeld door de stapel werkbladen. Zouden die echt helpen? En hoeveel strijd zal het wel niet kosten om Sam daar dagelijks mee aan de slag te laten gaan? Hij heeft toch ook vakantie? Tine en Johan zijn het met elkaar eens: ze willen Sam heel graag helpen met leren lezen, maar ze hebben één grote vraag: hoe moeten ze dat doen? Daarbij speelt natuurlijk mee dat zij geen professionals zijn. En het lijkt ook nogal een moeilijk probleem: Inge is wel een professional en zij heeft Sam tot nu toe niet tot lezen kunnen brengen. Lees meer

PO: Nieuwe versies Leidraad, Handreiking en Leerlingdossier beschikbaar

In het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie zijn door het Expertisecentrum Nederlands en het NKD een drietal documenten met betrekking tot de EED-vergoedingsregeling herzien. Het gaat om de volgende documenten: - de Leidraad vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg, - de Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij een vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, - het Leerlingdossier Dyslexie. Lees meer

 

Artikel door Machiel Karel via wij-leren.nl

Waar moet het heen met de Eindtoets?

De afname en het gebruik van de Centrale Eindtoets in groep 8 is een maatschappelijk thema dat voor veel discussie zorgt. En terecht, alle ouders, leerlingen en leraren hebben er op enig moment mee te maken. Er is ook veel discussie omdat er nogal wat problemen met de Eindtoets zijn. In dit artikel worden 10 problemen opgesomd en wordt er een oplossingsrichting aangegeven.

Artikel door Peter de Vries via Wij-leren.nl

Betrokken ouders zijn fijn, maar wat is betrokkenheid?