Afdrukken
Hits: 1788

    

Bij ongeveer de helft van de patiënten met autisme kan ook de diagnose aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) gesteld worden.

Mensen met autisme en ADHD-symptomen vinden het moeilijker dan anderen om zich te concentreren, kunnen doorgaans minder goed informatie verwerken en hebben vaker last van veranderingen dan mensen met alleen autisme. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar hoe ADHD-symptomen behandeld kunnen worden bij mensen met autisme, terwijl zij hier volgens Harfterkamp wel veel voordeel van zouden kunnen hebben. Zij deed zelf onderzoek naar het effect van het medicijn atomoxetine.     lees hier verder