Afdrukken
Hits: 1589

Voor u gelezen 22 maart 2018

Er gaan tegenwoordig weinig weken voorbij waarin de relatie tussen school en ouders niet in het nieuws is. En dan meestal in negatieve zin. Deze week passeerde het bericht, naar aanleiding van een onderzoek van Een Vandaag onder CNV-leraren, dat 75% van hen druk ervaart om het schooladvies op de basisschool naar boven bij te stellen.

https://www.cps.nl/blog/2018/03/22/Schooladvies--over-vertrouwen-en-verwachtingen-bij-school-en-ouders?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=Schooladvies%20%E2%80%93%20over%20vertrouwen%20en%20verwachtingen%20bij%20school%20en%20ouders%20en%203%20andere,%20nieuwe%20blogs

Het was de gehele dag een ‘hot topic’. Onderwijsjournalist Ronald Buitelaar meldde in zijn blog dat enige nuance hier op zijn plaats is en splitste dit cijfer uit. Dan blijkt dat 2% van de docenten deze druk vaak ervaart, 14% regelmatig en 59% soms. Deze uitsplitsing maakt ‘het onder druk zetten’ op zichzelf niet minder ernstig, laat dat duidelijk zijn. Maar de nuancering kleurt het totaalplaatje wel bij. En dat is nodig voor een helder en juist beeld.

 

Verus, Ouders & Onderwijs en CPS zijn al enige tijd met elkaar in gesprek over de relatie tussen school en ouders en alles wat een goede relatie tussen beiden kan dienen. Het is zonneklaar dat een goede relatie, die berust op wederzijds vertrouwen, cruciaal is voor de optimale ontwikkeling van kinderen, voor de gemoedsrust van ouders en voor de arbeidsvreugde van docenten. Het is ook duidelijk dat er op dit terrein heel veel goed gaat in Nederlandse scholen waar lering uit getrokken kan worden. En ja, er zijn hobbels en weerbarstigheden waar docenten en ouders last van hebben, waarbij in dat geval het niet respecteren van de professionele autoriteit, en het niet serieus nemen van het verhaal van de ouders door de respectievelijke partijen genoemd worden.
Dit kan tot botsingen leiden die, als er geen goede oplossing wordt gevonden, het kind tot ‘kind van de rekening’ maakt. 

Er kunnen nog vele EenVandaag-uitzendingen volgen en vele onderzoeken gedaan worden over wat er misgaat, maar liever zoeken we met elkaar, scholen èn ouders, naar wat kan bijdragen aan oplossingen. Zo blijkt uit De Staat van de Ouder 2017 van Ouders & Onderwijs inzake het schooladvies dat bijtijds starten met de voorbereidingen en het gesprek erover met ouders tot meer draagvlak leidt voor het uiteindelijke schooladvies. CPS en Verus zien in de praktijk dat docenten die een actieve en betrokken band met ouders opbouwen een stevige basis creëren om een, soms moeilijk, gesprek met hen te voeren.
En waar ouders in dit opzicht echt over de schreef gaan zijn duidelijke grenzen uiteraard geboden. In zulke gevallen zouden docenten elkaar kunnen helpen om als duo het gesprek te voeren. Daarmee komen zij niet in het isolement terecht dat ze vaak opbreekt. 

Waarom de sterke emotionele reacties?

Dan is er nog iets dat in dit opzicht opvallend weinig aandacht krijgt, en dat is de ‘waarom-vraag’. Waarom roept een laag schooladvies zulke sterke emotionele reacties bij sommige ouders op? Zeker, als je bent verrast door het advies of ervan overtuigd bent dat je kind echt meer kan is dat begrijpelijk. Maar wreekt zich hier ook niet het ontbreken van maatschappelijke waardering voor lagere opleidingen en beroepen? Het is in elk geval een geluid dat binnen ROC’s nog weleens klinkt.
Het is misschien de hoogste tijd om ook breder dan de ouders te kijken. Om de hand in de maatschappelijke boezem te steken en te beseffen dat een samenleving die alleen uit professoren en doctorandussen bestaat ons laat zitten met kapotte wegen, niet werkende rioleringen, onverzorgde ouderen en zieken en overal zelfbediening.
De verwoede pogingen van sommige ouders om hun kind ‘hogerop’ te krijgen kunnen ook in dit licht bezien worden en waar nodig betrokken in het gesprek over het schooladvies.
Dan wordt het een gesprek over inspanningen en verwachtingen, over teleurstelling en wensen en wie weet, ook over de gezamenlijke HOOP dat dit kind/deze leerling een gelukkig mens zal worden en wat dáárvoor nodig is. 

Deze blog is ontstaan uit een voortgaand gesprek tussen Verus, Ouders & Onderwijs en CPS. Wilt u ook in gesprek over de goede relatie tussen school en ouders; bel of mail gerust!
Auteurs: Monica Neomagus (Verus) i.s.m. Arline Spierenburg en Peter Hulsen (Ouders & Onderwijs) en Peter de Vries (CPS).