PO: Nieuwe versies Leidraad, Handreiking en Leerlingdossier beschikbaar

In het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie zijn door het Expertisecentrum Nederlands en het NKD een drietal documenten met betrekking tot de EED-vergoedingsregeling herzien. Het gaat om de volgende documenten: - de Leidraad vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg, - de Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij een vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, - het Leerlingdossier Dyslexie. Lees meer