Artikel van Arjan van der Leij. Dyslexieletter helpt het wel of niet lexima over artikel skepsis, lees meer

 

Vaak wordt gesproken over RALFI-lezen, wat is dat nu precies... lees verder

(Tip sluit na lezen de eerste pagina, u komt dan in het overzicht)

Hoe klinkt het Nederlands over 500 jaar? Een vraag met vele antwoorden. In de toekomst kijken is lastig, zeker als het zo ver vooruit is. Degenen die het het beste kunnen weten, taalkundigen, durven er vaak niet echt een uitspraak over te doen. 

 

lees verder

 

 

 

In Engeland is onderzoek gedaan naar dyslexie. Deze onderzoekers vonden een verband tussen ritmes in taal/woorden. lees verder

Zembla heeft een uitzending over thuiszitters, kinderen die het reguliere onderwijs niet volgen omdat scholen geen passend aanbod hebben.

klik hier