In scientias: Sommige mensen kunnen geluiden zien en anderen kunnen kleuren horen lees meer

http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2903/Dyscalculie

Een filmpje over dyscalculie.

Klik op tv uitzendingen en dan op de letter 'd' dan op dyscalculie.

Vast veel herkenning. Je bent niet de enige.

 

Taalontwikkelingsstoornissen (TOS) komen veel voor en worden vaak niet of laat gesignaleerd

Door Paul Engelen; program manager at GITP

Deze stoornis komt voor bij naar schatting 5% van alle kinderen. Dat is ongeveer net zo vaak als ADHD en vaker dan autisme!
Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vertonen een vertraagde of afwijkende ontwikkeling van taal. Ze hebben bijvoorbeeld grote moeite met praten of het begrijpen van taal, terwijl ze meestal wel een normale intelligentie hebben. TOS wordt vaak verward met andere stoornissen zoals dyslexie. Als er niets mee gebeurt raken kinderen gefrustreerd, worden ze faalangstig en vaak ontwikkelen ze gedragsproblemen.
Aldus een artikel in de Volkskrant van 28 maart 2015. De inhoud is gebaseerd op interviews met hoogleraar orthopedagogiek Harry Knoors (verbonden aan de Radboud Universiteit en behandelinstituut Kentalis) en hoogleraar logopediewetenschap Ellen Gerrits (Universiteit Utrecht).
Lees meer: http://www.gitp.nl/individuen/gitp-pao/thema/taalontwikkelingsstoornissen-komen-vaak-voor-en-worden-vaak-niet-of-laat-gesignaleerd.aspx

 

 

 

 

Rekenen

Passende perspectieven
Nina Boswinkel
Het kan zijn dat een leerling met ernstige rekenwiskunde-problemen of dyscalculie niveau 1F of 2F niet bereikt op het moment dat dit van hem of haar wordt verwacht. Soms is het dan goed om keuzes te maken. Het project Passende perspectieven van de SLO helpt rekencoördinatoren, zorgcoördinatoren, intern begeleiders en leerkrachten in het PO en VO deze keuzes te maken. 
Kijkt u eens op de site : www.masterplandyscalculie.nl