Je moet het snappen...

De kennis en vaardigheden van de lezer, de kenmerken van een tekst, de reden dat een tekst gelezen (moet) worden; allerlei zaken die bij lezers een rol spelen bij het begrijpen van een tekst.

 

Waar vroeger het begrijpend leesonderwijs hoofdzakelijk bestond uit het lezen van teksten en het zelfstandig beantwoorden van vragen daarover, zien we de laatste decennia een omslag in denken.

 

Er is –ook in methoden- steeds meer aandacht voor het aanleren van leesstrategieën, hulpmiddelen die door de lezer kunnen worden ingezet om grip te krijgen op de tekst.

 

Vanaf AVI-Eind 4, wanneer er voldoende vlot en vloeiend technisch gelezen wordt, kunnen we ook werken aan begrijpend lezen. Technisch lezen is een voorwaarde voor waar het eigenlijk om gaat… het verwerven van informatie uit teksten.

 

Dit is één van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste vaardigheid die kinderen zich op de basisschool eigen moeten maken. Als kinderen niet begrijpend kunnen lezen, zullen ze ook niet studerend kunnen lezen. In het voortgezet onderwijs worden de kinderen geacht zelfstandig hun zaakvakkenteksten te kunnen lezen en begrijpen en deze informatie te verwerken in werkstukken, presentaties e.d.

 

terug naar de pagina

IEBEL, Mossenmeent 28, 1218 AT Hilversum Tel: 035 6980610 of 0618367112, e-mail:Cora@iebel.nl

webdesign: Distinctive Identity Design