Didactische resistentie

Van didactische resistentie is sprakeĀ als er systematisch een half jaar lang, tenminste driemaal per week twintig minuten, extra instructie is gegeven voor het technisch leren lezen door een leerkracht of remedial teacher. Vanaf januari 2015 gaat de gemeente over toekenning van vergoede zorg voor dyslexie. Het criterium dat Gooi en Vechtstreek aanhoudt is drie meetmomenten en alle drie de meetmomenten E-scores, zowel voor lezen als spelling.
Voor meer informatie: dyslexie@regiogenv.nl

 

terug naar de pagina

IEBEL, Mossenmeent 28, 1218 AT Hilversum Tel: 035 6980610 of 0618367112, e-mail:Cora@iebel.nl

webdesign: Distinctive Identity Design