Groep 1 of 2

voor kinderen die nog geen belangstelling hebben voor geschreven taal. Deze kinderen kan ik een voorschotbenadering geven zodat ze een goede start kunnen maken in groep 3. Voorbeelden: een verlanglijstje maken of boodschappenlijstje. Je eigen naam leren schrijven. Dit kan door het overtrekken van letters, letters voelen en kleien, letters zoeken en vinden, uitknippen. Thuis: letterkoekjes bakken of letters speuren in de winkel, zie jij de 'm' van 'melk' op het pak melk?

 

Groep 3

In deze groep kan ik Spreekbeeld inzetten, letters overtrekken en zelf woorden schrijven gecombineerd met de leesletters die aangeboden zijn in de klas. Briefjes schrijven. Kleien, speuren van letters. Thuis kunt u dan ‘heen en weer’ briefjes schrijven, letters in leesbladen zoeken en uitknippen, letterkoekjes bakken of iets dergelijks.

 

Groep 4 en hoger

Bij deze groepen kan ik ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ inzetten, zoveel mogelijk aansluitend bij de woordpakketten van school. U oefent met uw kind nog 4 keer in de week 6 tot 10 woorden en één zin. Of, wanneer dit uit het afnemen van een dictee nodig blijkt, hiaten opvullen door betreffende woordsoorten opnieuw aan te bieden. Eigen productie is ook zeer zinvol. Denk hierbij aan het maken van spreekbeurten, boekbesprekingen, enzovoort. Er zal gekeken en geluisterd worden naar uw kind; wat werkt, wat werkt niet. Daar zal de begeleiding op verfijnd worden. Inzet van materialen als kwartetten, ladderspel, letterdief ter ondersteuning. Evenals Hebbes, computerprogramma Woordenhaai en/of Flits NIB.

 

terug naar pagina

 

IEBEL, Mossenmeent 28, 1218 AT Hilversum Tel: 035 6980610 of 0618367112, e-mail:Cora@iebel.nl

webdesign: Distinctive Identity Design