Karlijn is 8 jaar en zit in groep 4. Karlijn heeft op school al veel hulp gehad voor lezen. Ze heeft gelezen met een tutor en vaak aan de instructietafel met juf. Thuis oefent zij veel extra leesbladen en woordrijen. Toch blijft Karlijn spellend lezen. Hoe moet het nu verder met Karlijn?
  • moeite met medeklinkerclusters in woorden zoals in /schrift/of / herfst/
  • zwakke verbinding tussen letters en klanken
  • moeite met letters aan elkaar “zingen”
  • vaak woorden herhaald lezen
  • neiging om niet meer te willen lezen, kost teveel tijd en energie.
  • vaak moeite met lijst 2 en 3 van de Drie Minuten Toets
  • moeite met regelovergangen en lezen tot aan een leesteken
  • tempo van AVI-lezen vaak onvoldoende, aantal fout gelezen woorden wel acceptabel
  • woordlezen vaak lage cito-score door veel woorden spellend te lezen of traag te lezen
  • blijven volhouden in spellend lezen ook wanneer de letters geautomatiseerd zijn

De definitie van dyslexie is: 'een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren van het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau'.

oefenmaterialen

Dyslexie

De hardnekkigheid van de leesproblemen is een belangrijke aanwijzing voor dyslexie. Dit is pas aan te tonen als de leesproblemen zijn gesignaleerd en aangepakt met behulp van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Wordt hiermee geen vooruitgang geboekt, dan noemt men dit didactische resistentie. lees meer

Leesprobleem

We spreken van een leesprobleem als - na extra leeshulp door school gegeven - uw kind toch onvoldoende vooruit gaat. Of zoals ze zeggen: de achterstand wordt niet ingelopen. Uw kind gaat ten opzichte van zichzelf wel vooruit. 

Lees meer

Bij Karlijn ligt het probleem bij spellend lezen. In de begeleiding ligt de nadruk op vloeiend lezen, herkennen van lettercombinaties in woorden zoals de sch, of str. Herkennen van bijvoorbeeld de voorvoegsels in be-gin, ge-draai, ont-dooit, of achtervoegsels zoals aard-ig, eer-lijk, waar-heid.

 

Wat merkt u ervan

U heeft waarschijnlijk via school te horen gekregen dat uw kind extra hulp nodig heeft. Soms wordt er een handelingsplan of groepsplan gemaakt. Dit wordt besproken met u door de leerkracht en meestal ook de intern begeleider van de school. De school kan aangeven dat uw kind nog te traag leest.

Kinderen als Karlijn blijven hangen in de spellende strategie. Dit komt het vloeiend lezen en daardoor komen tot begrijpen wat je leest niet ten goede. Vaak is het plezier in lezen dan ook ver te zoeken.

lees meer

 

Wat kan ik voor uw kind doen?

Afhankelijk van de leeftijd zet ik verschillende werkwijzen in. Voorop staat uw kind. Door te kijken en te luisteren stem ik mijn werkwijze af op uw kind en kies de juiste materialen die daarbij passen.

In dit proces wordt zo veel als mogelijk samengewerkt met u als ouder(s) en de leerkrachten.

Over mogelijke aanpak: lees meer

IEBEL, Mossenmeent 28, 1218 AT Hilversum Tel: 035 6980610 of 0618367112, e-mail:Cora@iebel.nl

webdesign: Distinctive Identity Design