Thomas is 11 en zit voor de 2e keer in groep 7. Hij is een hartstikke spontane en vindingrijke jongen. Hij zit vol ideeën en is overal voor in. Hij is wel een sloddervos, vaak zijn sleutels kwijt of hij vergeet zijn gymtas. Vaak hoort hij me niet als ik iets vraag of zeg. Dan zit hij in zijn eigen dromenlandje. Op school zegt de juf dat Thomas niet voldoende oplet en vrijwel nooit zijn werk af heeft. Bovendien zegt ze dat hij een onleesbaar handschrift heeft. Zou er sprake kunnen zijn van een andere leerstijl?
 • is fysiek zeer gevoelig, heeft vaak acuut gehoor en intense reacties op felle geluiden
 • heeft een zwak handschrift. Heeft moeite om tussen de lijnen te schrijven
 • neemt de pen heel hard vast en drukt heel hard op de pen bij het schrijven
 • is snel afgeleid en verliest tijd doordat hij meerdere gedachtestromen tegelijkertijd heeft
 • houdt van complexe ideeën en opdrachten en voert ze goed uit maar faalt vaak bij eenvoudige zaken
 • kan zich de weg goed herinneren, ook al is hij er maar één keer geweest
 • je hoort hem ook vaak zeggen: "Ik zie het wel zitten", "Zie dat je wel", “Zo heb ik het nog niet bekeken" en “Kijk, dat zit zo...”
 • heeft zwakke aandacht om te luisteren, lijkt vaak niet te luisteren
 • maakt veel gebruik van armbewegingen en mimiek om iets uit te drukken
 • “dinges of “je weet wel”
 • is extreem gevoelig voor kritiek en is emotioneel zeer gevoelig
 • heeft een zwak besef van tijd
 • heeft moeilijkheden met spellen en klok lezen
 • vindt het heel moeilijk om ordelijk te zijn
 • heeft moeite opdrachten/schoolwerk af te maken
 • houdt van Lego, puzzels en het maken van dingen
 • computerspelletjes en televisie zijn favoriet
 • houdt van kunst en/of muziek
 • soms woorden en zinnen overslaan
 • legt vaak uit met zinnen als "dinges" of "je weet wel".

Oefenmaterialen

Leerstijlen

Ieder mens, ook Thomas, denkt op 4 verschillende manieren; visueel (in beelden), auditief (op het gehoor), kinesthetisch (met het gevoel) en digitaal (met het verstand). Thomas gebruikt al deze denksystemen, maar heeft wel zijn eigen voorkeuren in het gebruik hiervan.

 

Wat kan ik voor uw kind doen

Hier helpt de Kernvisiemethode, krachtig anders leren. Rechtsgeoriënteerde kinderen hebben moeite met het automatiseren van basisleerstof zoals ze dat op de basisschool krijgen. Alleen herhalen werkt onvoldoende. Ik maak juist gebruik van de sterke kanten van het kind (voorstellingen kunnen maken en denken in beelden). Dan lukt het namenlijk wel om informatie op te slaan in het lange termijn geheugen.

 

Dat is mijn doel, coachen met de Kernvisie methode: Thomas, of uw kind op een natuurlijke manier vanuit zijn/haar eigen persoonlijke kracht te laten leren.

Het resultaat hiervan is dat het kind weer plezier krijgt in leren wat natuurlijk de motivatie en het zelfvertrouwen ten goede komt.

 

In 5 tot 8 sessies coach ik uw kind om via de rechtsgeorienteerde leerstijl lezen, spelling, rekenen, leren van topografie onder de knie te krijgen.

Ook bij sociaal-emotionele problemen kan de Kernvisie methode worden ingezet. Uw kind wordt begeleid in het visualiseren van het probleem en gestimuleerd daarbij veranderingen aan te brengen, waardoor het op eigen kracht oplossingen kan vinden.

 

Iebel kan onderdelen uit de methode ook in combinatie met remedial teaching aanbieden.

 

 

Links of rechts?

We hebben een linker- en rechterhersenhelft. Links zit de ratio, (beredeneren, tekenherkenning als woorden, cijfers, letters, getallen, maar ook de analyse, volgordes, logica en details).

Rechts verzorgt emotie, ritme, ruimtelijk inzicht, overzicht, verbeelding, dagdromen, kleurherkenning, muziek en gevoel. Zo zijn er mensen met een linksgeoriënteerde denk- en leerstijl en mensen met een rechtsgeoriënteerde denk- en leerstijl.

Prestatie op school

Het komt regelmatig voor dat de prestaties op school tegenvallen, terwijl de leerkracht, evenals u als ouder ervan overtuigd is dat dit niet met de intelligentie van uw kind te maken heeft. Dan blijkt vaak dat deze kinderen een rechts-georiënteerde leerstijl hebben.

Iedereen heeft een persoonlijke leerstijl, dat wil zeggen: een manier van omgaan met leerstof en leeractiviteiten

IEBEL, Mossenmeent 28, 1218 AT Hilversum Tel: 035 6980610 of 0618367112, e-mail:Cora@iebel.nl

webdesign: Distinctive Identity Design