Lotte is 9 en zit in groep 5. Zij is een slim kind maar het lezen wil maar niet lukken. Ze heeft nog maar net AVI M4 gehaald. Heel raar want lange woorden leest ze best goed. Het zijn juist die kleine woorden die lastig voor haar zijn. Lotte vindt het heel vervelend dat zij nog maar M4 heeft, in haar groep zit een meisje en die heeft al AVI-plus uit. Kan er sprake van dyslexie zijn?
 • tempo van AVI-lezen vaak voldoende, maar met teveel fouten
 • woordlezen vaak lage cito-score door veel foutief gelezen woorden
 • zwakke verbinding tussen letters en klanken
 • moeite met snel en goed woorden analyseren in losse klanken (hakken)
 • moeite met synthetiseren van losse klanken tot een woord (plakken)
 • moeite met aangeven waar een klank in een woord staat
 • neiging op basis van enkele snel herkende letters een woord te raden
 • vaak functiewoorden overslaan of verkeerd lezen
 • neiging woorden uit het hoofd te leren om teksten te ontsleutelen
 • moeite met open klankgroep in woorden correct lezen zoals /reesultaaten/ kan worden /résultatten/
 • moeite met onthouden van verschillen tussen letters en klanken zoals de b,d,eu,ui,ie,ei
 • moeite met hersynthetiseren als een klank wisselt, wordt weggelaten of toegevoegd.

De definitie van dyslexie is: 'een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren van het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau'.

oefenmaterialen

 

Dyslexie

De hardnekkigheid van de leesproblemen is een belangrijke aanwijzing voor dyslexie. Dit isᅠpas aan te tonen alsᅠde leesproblemen zijn gesignaleerd en aangepakt met behulp van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Wordt hiermee onvoldoende vooruitgang geboekt, dan noemt men dit didactische resistentie. lees meer

 

Lotte: van radende lezer naar accurate lezer...

 

Wat merkt u ervan

U ziet dat een kind als Lotte kan compenseren door de betekenis van de tekst, maar de neiging heeft woorden over te slaan of te raden.

 

Lotte kan aan functiewoorden weinig betekenis geven. Ze slaat ze dan ook het liefst over.

Of ze leest standaard /een/ bijvoorbeeld. Functiewoorden zijn betekenisloze woorden als de, het, iets, niets, een, geen enzovoort.

 

Lotte blijkt een radende lezer. In mijn praktijk leer ik Lotte nauwkeurig lezen door gebruik te maken van een aantal methodieken. Lotte verandert daardoor van een radende lezer in een accurate lezer.

Eerst goed, dan vlot. lees meer

 

Wat kan ik voor uw kind doen

Voorop staat uw kind. Door te kijken en te luisteren stem ik mijn werkwijze af op uw kind en kies de juiste materialen die passen bij uw kind. In dit proces wordt zo veel als mogelijk samengewerkt met u als ouder(s) en de leerkrachten.

lees meer over de indeling per groep en wat ik onder andere voor uw kind kan doen.

 

 

Leesprobleem

We spreken van een leesprobleem als- na extra leeshulp door school gegeven - uw kind de achterstand niet inloopt.  Uw kind gaat ten opzichte van zichzelf wel vooruit.  

lees meer

IEBEL, Mossenmeent 28, 1218 AT Hilversum Tel: 035 6980610 of 0618367112, e-mail:Cora@iebel.nl

webdesign: Distinctive Identity Design