Procedure informatie

U kunt uw kind aanmelden per e-mail of telefoon. U ontvangt een intakeformulier. Wanneer ik dit ingevulde formulier retour ontvangen heb, samen met de schoolgegevens of eerder uitgevoerde onderzoeken, neem ik contact met u op om een afspraak te maken voor het zogenaamde intakegesprek.

Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag verduidelijkt en worden de toetsgegevens van school en mogelijke handelingsplannen besproken. Wanneer hulpvraag en gegevens voldoende aanknopingspunten bieden, stel ik een handelingsplan op.

 

Wanneer er onvoldoende gegevens zijn om de begeleiding te starten wordt nader

onderzoek door mij gedaan.

Vanuit de gegevens van de intake en de conclusies uit het onderzoek stel ik een handelingsplan op.

Het handelingsplan wordt uitgevoerd in wekelijkse bijeenkomsten van drie kwartier. Bijstelling van het handelingsplan gebeurt waar nodig. Een handelingsplan wordt meestal voor een periode van 10 tot 12 weken gemaakt. Aan het eind van de periode volgt een evaluatie.

De evaluatie vindt plaats met behulp van de instrumenten zoals vermeld in het handelingsplan. Hiervan maak ik een evaluatieverslag.

 

Voor de coachingtrajecten geldt het volgende:

Rechtsgeoriënteerde leerstijl: Nagaan of anders leren bij uw kind past. Er zit steeds een periode van 3 weken tussen de sessies. Coachen zal zo’n 5 tot 8 sessies in beslag nemen.

 

Jungle Memory: Na invullen van een werkgeheugenlijst door de leerkracht, wordt bepaald of uw kind in aanmerking komt voor dit traject.

Het traject bevat 8 wekelijkse sessies in combinatie met remedial teaching.

 

Voor informatie over tarieven kunt u contact opnemen.

 

IEBEL, Mossenmeent 28, 1218 AT Hilversum Tel: 035 6980610 of 0618367112, e-mail:Cora@iebel.nl

webdesign: Distinctive Identity Design