Joris is veranderd van een vrolijk kind in een onrustig kind. Ik snap het niet. Het ging allemaal heel goed op school, maar nu in groep 6 zakken zijn Cito-scores op rekenen. Oké in groep 4 en 5 hebben we wel extra geoefend om de tafels erin te krijgen. Dit kan hij ook als ik het op volgorde vraag, maar door elkaar en meteen een antwoord geven, dan klapt hij dicht. Hoe krijgen we weer een vrolijke Joris ?
 • heeft moeite met automatiseren van tafels
 • schrijft getallen soms verkeerd om; tweeënveertig; 24
 • kan getallen niet benoemen
 • heeft moeite om uit een verhaalsom de bewerking te halen
 • heeft geen idee wat het met een bewerking zal doen x, :, -, +
 • moeite met schatten, wat zou het antwoord ongeveer kunnen zijn
 • moeite met controleren of een antwoord wel/niet mogelijk is
 • weet niet dat optellen en aftellen iets met elkaar te maken hebben
 • weet niet dat vermenigvuldigen en delen iets met elkaar te maken hebben
 • heeft moeite met klokkijken
 • heeft moeite met metriek stelsel bijvoorbeeld: km, hm, dam,m, dm, cm, mm
 • kan nog niet tot 5 tellen en weer terug
 • heeft geen idee dat 4 tussen 3 en 5 ligt
 • dat 4 meer is dan 2
 • moeite met dagen van de week
 • blijft nog gebruik maken van tellen op zijn/haar vingers.
 • heeft moeite om vlot sommen tot 10 uit te rekenen
 • heeft moeite om sommen door het tiental vlot uit te rekenen (tot 20)
 • heeft moeite om sommen door een tiental vlot uit te rekenen (tot 100)

Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot en/of accuraat oproepen

en/of toepassen van reken-/wiskundekennis (feiten/afspraken). Ruijssenaars, Van Luit, & van Lieshout, 2006

 

oefenmaterialen

Rekenproblemen

Rekenproblemen zijn nog geen rekenstoornissen. Rekenproblemen horen bij het leren rekenen:ze horen bij het ontwikkelende getalbegrip de ontwikkelende reken- en probleemoplossende vaardigheden. Veel rekenproblemen verdwijnen met het toenemende inzicht van de rekenaar.
Andere rekenproblemen zijn na een nauwkeurige probleemanalyse en een adequate didactische begeleiding goed te behandelen(Ruijssenaars, 1992)
.

Rekenstoornissen

Rekenstoornissen blijken zeer verschillend van aard te kunnen zijn.

Dat is wel logisch: het kunnen rekenen is afhankelijk van zeer uiteenlopende vaardigheden: telvaardigheid, getalbegrip, kennis van rekenhandelingen, vertalen van een probleem in rekenhandelingen.

Daarnaast doet het een beroep op allerlei cognitieve vaardigheden die niet specifiek zijn voor het rekenen als leesvaardigheid en algemene probleemoplossende vaardigheden. Bovendien doet het een duidelijk appèl op het geheugen.

Op elk genoemd gebied kunnen kinderen problemen hebben.

Dyscalculie betekent letterlijk 'niet kunnen berekenen'. Het is net als bij dyslexie in feite een andere term voor ernstige en hardnekkige problemen bij het aanleren van bepaalde schoolse vaardigheden, die niet worden veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs.

 

Bij dyscalculie gaat het om ernstige en hardnekkige problemen met het leren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken-wiskundekennis (feiten/afspraken). Daar heeft Joris last van. Dyscalculie raakt meerdere hersengebieden. Een voorbeeld: het woord vijf. Dit heeft meerdere betekenissen. Het is een cijfer, een woord en een hoeveelheid. Deze aspecten bevinden zich in drie verschillende hersengebieden. Bovendien komt bij rekenen ook nog het frontale hersengebied om de hoek kijken. Kortom intensief! Wil je meer lezen, klik dan hier lees meer

 

Wat kan ik voor uw kind doen

De complexiteit van dit probleem maakt dat de oplossingsrichting divers is.
In ieder geval zal ik een onderzoek doen bij uw kind om vast te stellen waar we staan, en hoe we verder gaan. De praktijk moet dan bewijzen in hoeverre vooruitgang geboekt wordt. Klinkt simpel, maar bij het ene kind zal het handelen langere tijd in beslag nemen dan bij een ander kind. Ook zal eerder aangeleerde strategieën en rekenfeiten wellicht herhaald moeten worden.
Hoe ik dat doe? lees meer

 

 

 

 

 

 

IEBEL, Mossenmeent 28, 1218 AT Hilversum Tel: 035 6980610 of 0618367112, e-mail:Cora@iebel.nl

webdesign: Distinctive Identity Design