Dave is 10 jaar en zit in groep 5 van de basisschool. Dave is heel goed in rekenen. hij heeft een A-score op de Cito. Maar voor spelling een D-score. De ene dag maakt hij veel meer fouten dan de andere dag. Hij moet nu ook verslagen gaan maken, maar zelfs met de spellingcontrole aan op de laptop, zitten er nog veel fouten in. Thuis oefent hij de woordpakketten, dat gaat goed, maar als hij een dictee krijgt met allemaal verschillende woorden erin, dan lukt het Dave niet meer. Wat is er met Dave aan de hand?
 • hoort niet goed het verschil tussen /s/ en /z/
 • onthoud het ei-rijm wel, maar past het niet toe
 • onthoud het au-verhaal wel, maar past het niet toe
 • onthoud het ei- en au-verhaal gedeeltelijk
 • beperkte kennis van spellingregels, “iets met op de gang”
 • beperkt spellingbewustzijn: niet uit zichzelf komen tot het toepassen van een regel. Op de hint: korteklank! “Wat was er ook alweer met de/ i/ (korte klank-regel)”
 • onvoldoende neiging om woorden te verbeteren. Ziet de fout vaak niet zelf. Weet niet altijd wat te doen
 • kan woorden wel goed schrijven als het om 1 spellingcategorie gaat
 • vrijwel geen leestekens en hoofdletters in geschreven tekst
 • moeite met weetwoorden, woorden die geen regel hebben, die je moet onthouden.
 • ik kan wat hij/zij geschreven heeft lezen als ik het hardop lees
 • hoort niet goed het verschil tussen /f/ en /v/ (geen gehoorprobleem)
 • maakt nog geen schrijfkrabbels
 • moeite om letters te onthouden
 • moeite met schrijfrichting
 • kan nog niet alle letters schrijven zoals b/d, ie/ei, eu en ui
 • een onleesbaar handschrift
 • veel doorhalingen
 • traag schrijftempo
 • maakt hele rare spellingfouten
 • de ene dag schrijft hij de woorden goed, de andere dag niet
 • schrijft zoals hij de woorden uitspreekt.

Definitie van dyslexie is: 'een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren van het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau'.

oefenmaterialen

Spellen in het Nederlands

Dat vindt Dave nog niet zo makkelijk... De eerste hoofdregel voor het spellen is wel eenvoudig: “Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.” In dat geval heeft Dave net als iedereen te maken met klankzuivere woorden. Daarnaast zijn er hoofdregels en nogal wat uitzonderingen. Lastig!

 

Woorden die je volgens het beginsel van de uitspraak (fonologisch principe) schrijft, noemen we klankzuiver. Woorden die net iets afwijken noemen we "bijna klankzuiver". Voorbeelden: school, je hoort sgool, of melk, je hoort melluk, je schrijft auto, je hoort ootoo.

 

Het spellingsysteem van de Nederlandse taal is helaas niet zo eenvoudig samengesteld. Op de eerste hoofdregel zijn al uitzonderingen van toepassing. Daarnaast zijn er nog beperkende spellingregels die ook weer uitzonderingen hebben. lees meer

 

Wat kan ik voor uw kind doen?

Afhankelijk van de leeftijd kan ik verschillende werkwijzen inzetten. Voorop staat uw kind. Door te kijken en te luisteren stem ik mijn werkwijze af op uw kind en kies de juiste materialen die passen bij uw kind. Uw kind kan baat hebben bij verwoorden en verklanken van spellingsregels. Veelal in combinatie met woorden verdelen in klankgroepen. Of misschien sluit het visueel opslaan van woordbeelden beter aan bij uw kind. En soms helpt juist het visueel verduidelijken van klankstructuren via kleur. Uw kind bepaalt wat het best bij hem past. In dit proces wordt zo veel als mogelijk samengewerkt met u als ouder(s) en de leerkrachten.

 

Er zijn kinderen die wel een dyslexieverklaring krijgen, maar niet in aanmerking komen voor vergoede zorg bij een instituut.
Ik ben bekend met de werkwijze van de instituten: Taalspurt en Taalhulp.

 

Natuurlijk probeer ik zoveel mogelijk aan te sluiten bij de woordpakketten die in de klas gebruikt worden. Maar soms blijkt uit afname van het PI-dictee en zinnendictee, dat spellingfouten nog veel basaler zijn. Dan werken we eerst op dit niveau om ‘gatenkaas’ te voorkomen.

 

Zelf doen, zelf doen...!!

Kinderen zijn niet alleen bezig met andermans teksten maar produceren ook eigen teksten. Ze schrijven…stellen hun oorspronkelijke gevoelens, gedachten, waarnemingen, verlangens en ervaringen in woorden met behulp van letters en leestekens.

Maar dat moet uiteindelijk wel voldoen aan spellingsregels.
De Nederlandse taal is in principe gebaseerd op een klank-tekensysteem.

Elke spraakklank komt overeen met een afgesproken letterteken of een combinatie van tekens. Lijkt zo makkelijk, maar ondertussen...

Praktisch gezien

Informatie over verschillende aanpakken lees meer

IEBEL, Mossenmeent 28, 1218 AT Hilversum Tel: 035 6980610 of 0618367112, e-mail:Cora@iebel.nl

webdesign: Distinctive Identity Design