Sven zit in groep 6 en scoort een C of D op de Begrijpend leestoets van Cito. Zijn leesniveau is M5 beheersing. Hij loopt dus iets achter. Hij leest langzaam en monotoon. Rekenen scoort Sven een A+ Waarom heeft Sven zo'n lage score bij begrijpend lezen?
 • neiging om niet meer te willen lezen, kost teveel tijd en energie.
 • vaak moeite met lijst 2 en 3 van de Drie Minuten Toets
 • moeite met regelovergangen en lezen tot aan een leesteken
 • heeft een beperkte woordenschat
 • Nederlands als tweede taal
 • leest weinig boeken uit zichzelf
 • heeft als kleuter moeite met begrijpend luisteren
 • tempo van AVI-lezen vaak onvoldoende
 • leest vaak monotoon
 • maakt weinig of geen gebruik van punten
 • maakt weinig of geen gebruik van komma's en andere leestekens

Volgens het Expertisecentrum Nederlands is begrijpend lezen: de verbanden tussen woorden en zinnen in geschreven taal kunnen zien en begrijpen. Dit is een actief, probleemoplossend proces.

Begrijpend lezen

Sven achterhaalt tijdens het lezen de betekenis van taal. In de middenbouw is belangrijk dat hij leert hoe hij een zakelijke tekst (met informatie, uitleg of een mening) moet ‘aanpakken’ door leesstrategieën toe te passen.” Sven moet leren welbewust na te denken over de betekenis van de tekst.

lees meer

In het onderwijs gaat het er niet alleen om dat Sven woorden en zinnen kan ontsleutelen. Hij moet ook begrijpen wát hij leest. Sven moet de betekenis en bestaande verbanden tussen woorden en zinsdelen kunnen doorzien.

 

Begrijpend lezen

Dat kan ik op verschillende manieren stimuleren. Een manier is het hardop denken bij het lezen van een tekst. Door kinderen hardop leesstrategieën toe te laten passen en feedback te geven worden zij bewust van het proces dat zich in het hoofd van een lezer afspeelt. Andere strategieën zijn bijvoorbeeld activeren van achtergrondkennis en doen van voorspellingen over de tekst.

 

Wat kan ik voor uw kind doen?

Aan de hand van een diagnostische toets bepaal ik wat uw kind al beheerst en toepast. Dan kijk ik naar zaken die extra aandacht vragen. Dat betekent in Svens geval:

 • monitorstrategieën (metacognitieve strategieën, onder andere gericht op het onderscheiden van soorten teksten, het bepalen van het leesdoel, verwachtingen over de tekst opstellen, het leesdoel en leesgedrag te controleren en evalueren) en aan
 • specifieke leesstrategieën (omgaan met onbekende woorden, herkennen van verwijswoorden, vinden van hoofdgedachte, 'meedenken' met schrijver, maken van een samenvatting, verwerken van de informatie).

 

Ik gebruik “Begrijpend Lezen” van Zuid-Vallei en “Bliksem” van het Expertisecentrum Nederlands.

Moeilijk

Ondanks een goede technische leesvaardigheid hebben veel kinderen moeite met “begrijpend lezen”. Zij vinden het bijvoorbeeld moeilijk om de belangrijkste boodschap uit een tekst te halen en hebben moeite met het doorzien van de opbouw van een tekst. Deels komt dit omdat ze zonder oriëntatie op de tekst beginnen met lezen, deels omdat ze onvoldoende gebruik maken van leesstrategieën. Een beperkte woordenschat kan een andere beperkende factor vormen.

oefenmaterialen

 

IEBEL, Mossenmeent 28, 1218 AT Hilversum Tel: 035 6980610 of 0618367112, e-mail:Cora@iebel.nl

webdesign: Distinctive Identity Design